luns, 4 de xuño de 2012

** Efemérides. Tal día coma hoxe... 4 a 10 de xuño


NEGREIRA. X. Amancio Liñares Giraut & Antonio Puentes Chao

 
xuño-04 1903 Nace en Ourense un dos máis sobranceiros galeguistas da 2ª República, Alexandre Bóveda, figura destacada na redacción do Estatuto de Autonomía de 1936 e executado polos franquistas en Pontevedra en agosto dese ano do comezo da guerra civil española.
xuño-04 1916 Número 1 do xornal La Voz de Ortigueira, con escrita en castelán e galego.
xuño-04 1931 O Instituto de Estudos Galegos da Coruña publica no xornal Adelante o «Proyecto de Bases para el Estatuto Gallego».

xuño-05 1869 Curros, estudante de Dereito en Madrid, escribe a súa famosa «Cántiga», que máis tarde, musicalizada, acabaría converténdose nun auténtico canto popular, practicamente un «himno» de rexeitamento da opresión que sufrían Galicia e o galego.
xuño-05 1898 Nace o escritor granadino Federico García Lorca, que non foi quen de escapar ó engado da nosa lingua e escribiu seis poemas en galego, que foron publicados pola editorial Nós en 1935. "Paseado" en agosto de 1936 polos sublevados franquistas.

xuño-06 1897 Primeiro número da revista semanal Follas Novas, editada na Habana con traballos en galego e castelán. Dirixiuna Antonio de P. Cea e tivo vida ata 1908.
xuño-06 1996 Iníciase en Barcelona a reunión de varias asociacións non gobernamentais para elaborar e asinar a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos.

xuño-07 1936 Nesta data é presentado o texto doutro Estatuto frustrado pola guerra civil, o de Aragón, onde tamén existe unha lingua minorizada.
xuño-07 1988 A Mesa pola Normalización Lingüística (MNL), entidade non gobernativa e popular que nace coa finalidade de promover e defender o uso do galego, fica inscrita legalmente no Rexistro de Asociacións.

xuño-08 1907 Nace en Noia María Mariño, poeta cualificada como «dinamiteira da fala» polo seu estilo lingüístico rupturista.

xuño-09 1930 O círculo galeguista de Ourense realízalle unha homenaxe a un dos seus membros máis destacados: Ramón Otero Pedrayo.
xuño-09 1996 Remata en Barcelona a reunión de varias asociacións na que se elaborou e asinou a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos.

xuño-10 Día de Camôes, no que se celebra a lingua portuguesa no país irmán.
xuño-10 2006 Ten lugar en Santiago de Compostela a Asemblea Constituínte de PuntoGal, promovida por varias institucións e entidades, unha iniciativa que pretende conseguir para a lingua e a cultura galegas un dominio propio en internet.


É este un traballo de cronoloxía realizado polos profesores Antonio Puentes Chao (Lingua e Literatura Galegas) e X. Amancio Liñares Giraut (Xeografía e Historia).

0 comentarios feitos. Deixa o teu!!!!! :