miércoles, 14 de marzo de 2007

** QUE RABIA DA CANDO.....

QUE RABIA DA CANDO...!!!v as conducindo o teu coche pola estrada e en vez de ir circulando normalmente vas facendo slalon e esquivando os diferentes baches e socavóns que na carretera hai. Claro que...agora chegan as elección municipais e, no mellor dos casos, teremos a sorte de que os remenden. Pero que saiban que, aínda que os remendos, non estena mal para parchear unhas estradas terceiromunidistas nun país desenrolado en pleno século XXI, non son a solución máis axeitada. ¿Por que non asfaltar tramos enteiros de baches cunha sólida capa?...Ademais como no mellor dos casos so as aslfaltan cada 4 anos pois ó mellor tampouco é tando pedir. Ou ó mellor sí...
...Ve-lo Artigo completo....

O que teño claro é que estou esperando a que, a 2 meses vista, de tan magno e constitucional dereito de sufraxio universal, os políticos de turno se dignen a facer o aceno para que as nosas carreteras se fagan un "leafting" (ou como se diga!!!), porque senón van esmorecer antes de tempo. E o peor, van a contribuir a seguir xerando accidentes de tráfico. E nos accidentes tamén morren persoas...
Pero pouco creo nos políticos, de aí que A Lareira Máxica sexa un blog no que teña cabida todo menos a política. Estes seres son dun planeta a parte...QUE RABIA...feita por: Julio
A Lareira Máxica

0 comentarios feitos. Deixa o teu!!!!! :