domingo, 21 de enero de 2007

** Resultados da enquisa da última semana


Desde o domingo pasado e ata onte en ALM (A Lareira Máxica) fixemos unha pregunta coa cal inauguramos a nova sección das enquisas para votar. Nest primeira queriamos saber "¿Cal é actualmente a túa principal inquedanza?" e as posibles respostas eran 6. Houbo un total de 43 fotos que se repartiron do seguinte xeito:
:: Ter un traballo estable ---> 13 votos (30.2% do total)
:: Mercar un piso ou vivenda propia ---> 18 votos (41,9% do total)
:: Chegar a fin dos mes cos cartos que gaño ---> 9 votos (20.9% do total)
:: Atopar a media miña media laranza ---> 1 votos (2.3% do total)
:: Ter fillos ---> 0 votos (0% do total)
:: Outros ---> 2 votos (4.7% do total)

A breve análise que se deprende destes datos é que -->Ve-lo Artigo completo...
hai unha grande preocupación pola índole económica. Incluso é superior a da vivenda que a do traballo estable, se ben a da busca do traballo estable (hai moito traballo temporal ou sen estabilidade suficiente) e a de chegar a fin de mes cos cartos que gaño (traballo mal remunerado incluso sendo estable), supera a da vivenda. Isto en parte pode deberse a que as repostas sobre o traballo eran duas e a da vivenda so unha.

Isto denota a gran preocupación que existe hoxendía por acceder a unha primeira vivenda, tendo en conta os altos precios ó que están. Pero se temos en conta que no traballo hai pouca estabilidade e os salarios apenas chegan ós 1000 euros, fai que todo estea relacionado. Vamos que poderiamos respostar tranquilamente máis dunha opción.

No tocante ó amor, a cousa non se prioriza tanto como o traballo, os cartos ou a vivenda. So unha peroa respostou que quería ter a súa media laranza, e ningunha afirmou que a súa prioridade fose a ter fillos. A verdade é que tendo en conta o tema traballo, pódese entender o silencio nestas respostas....

Por último, dúas persoas, responderon que a súa principal inquedanza ou preocupación eran "outras". É evidente, que neste abanico faltaban outras moitas opcións (saúde, ocio, etc.)

Por suposto, estas interpretación son moi persoais, así que me gustaría sabelas túas. ¿Cales son?.

----------------------------------------------------------------------------
P.D.: Se queredes publicar unha enquisa en A Lareira Máxica, envíadema a alareiramaxica@gmail.com, xunto cun máximo de 6 respostas.

0 comentarios feitos. Deixa o teu!!!!! :